Hillebarden nyhetsbrev 2022-12-09

Hej!

Här kommer lite information om de pågående arbetena som pågår på projekt Hillebarden, Johan Skyttesväg 212-214.

Denna vecka har jordmassor schaktats ur och körts iväg med lastbilar. Jordmassorna har varit förorenade och har behövt köras till speciella deponier, vilket gjort att arbetet tagit lite längre tid än planerat. Jordschakten kommer fortsätta även kommande vecka. Under vecka 50 kommer även borrning och sprängning att påbörjas.

Arbetstider på arbetsplatsen är måndag – fredag 07-17 och lördagar 8-16. Vi kommer eventuellt köra lastbilar på lördagar för att hämta in tid, dock inte under julhelgerna. Vår entreprenör följer Naturvårdsverkets allmänna råd för buller från byggarbetsplatser så att vi håller oss inom godkända bullernivåer.

Trevlig helg önskar
Storstaden Bostad-teamet