Antagen detaljplan för Brf Hillebarden

Den 12 maj antogs detaljplanen för Brf Hillebarden i Stockholms stadsbyggnadsnämnd. Detaljplanen förväntas därmed vinna laga kraft den 10 juni.

Nu när detaljplanen för Hillebarden har antagits så har vi börjat teckna förhandsavtal för alla bostäder i projektet. Förväntad byggstart är den 1 juli 2022 och preliminär inflyttning beräknas till den 1 juni 2023.

Önskar du köpa en av de få lägenheterna som finns kvar i projektet? Vänligen kontakta ansvarig mäklare:

Christina Dahlin
christina@fantasticfrank.se 
+46 708-608 367