Hillebarden Nyhetsbrev november 2022

Hej kära bostadsköpare i Brf Hillebarden

Här kommer ett nyhetsbrev för november.

Försäljningen

Försäljningen löper fortfarande på – i detta nu är 81% av bostäderna sålda och i den här takten kommer alla lägenheter att vara sålda innan det blir dags för inflyttning. Vi är så glada över det stora intresset.

Nästa steg i ditt bostadsköp är att teckna upplåtelseavtal. Vår bedömning är att vi kommer kunna ge en exakt inflyttningsdag till dig ca 6 månader innan inflyttning. Vi kommer därav som tidigast kunna teckna upplåtelseavtal med dig under majmånad 2023. Det betyder att upplåtelsen blir förskjuten ca 1-2 månader jämfört med vad som angetts i förhandsavtalen. Ett mer officiellt meddelande från bostadsrättsföreningens styrelse kommer att skickas ut till dig. Vi beräknar att inflyttning kommer att kunna ske i november 2023.

I god tid innan du underteckningar upplåtelseavtalet kommer du att erhålla relevanta handlingar som ekonomisk plan, mm. Efter du har tecknat upplåtelseavtalet erläggs 10% av köpeskillingen minus inbetald dellikvid om 100 000 kr. Brf Hillebarden skickar faktura på beloppet via e-post och det är 30 dagars betalningstid.

En vänlig liten påminnelse att skicka vidare ekonomisk plan och ditt avtal, när det är signerat av alla parter) så snart som möjligt till din bank för hantering av ditt bolån inför inflyttningen.

Föreningens ekonomi

På grund av rådande inflation och ränteläge behöver kalkylräntan i den kommande ekonomiska planen för föreningen justeras. I kostnadskalkylen var kalkylräntan 2,70 % och denna ränta är i dagsläget för låg jämfört med de räntor som bankerna just nu offererar. Om ränteläget håller i sig till när den ekonomiska planen ska intygsges i vår kommer styrelsen behöva räkna med en kalkylränta på mellan 4,5 och 5 %.  Detta är nödvändigt för att föreningen ska kunna hantera en högre ränta på föreningslånet och innebär isåfall att månadsavgifterna för samtliga bostadsrätter behöver höjas till ca 800 kr/kvm/år, jämfört med nuvarande 600 kr/kvm/år.

När den ekonomiska planen tas fram kommer styrelsen se över andra nyckeltal för att minimera en avgiftshöjning så mycket som möjligt men samtidigt säkerställa att Brf Hillebarden i Älvsjö är och förblir en ekonomiskt stabil bostadsrättsförening.

Om du har några frågor om detta är du varmt välkommen att kontakta styrelsen i Brf Hillebarden på, hillebarden@storstaden.se

Produktionen

Värdshuset är nu rivet och tekniskt samråd har ägt rum vilket innebär att startbesked för bygglovet erhålls inom kort. Produktionstiden är beräknad till 12 månader inklusive rivning av befintliga hus.

Julmingel

Innan jul vill Storstaden Bostad och samarbetspartner bjuda in till glöggmingel på plats i Älvsjö för att önska god jul och berätta mer om hur projektet framskrider. Mer information om detta kommer i kommande inbjudan.

Bästa hälsningar,
Storstaden Bostad