NYHETSBREV APRIL

Hej kära bostadsrättsköpare!
 
Här kommer ännu ett nyhetsbrev från Storstaden Bostad till dig som köpare i projektet Hillebarden.
 
Upplåtelseavtal
Under maj-juni kommer du att kallas till möte hos mäklaren för att konvertera förhandsavtalet till ett upplåtelseavtal. I god tid innan dess kommer du att få ta del av handlingar såsom registrerad ekonomisk plan, intyg för att färdigställa, tillstånd att upplåta. Återkom gärna till mäklaren med frågor/funderingar.
 
Som vi tidigare meddelat har Brf Hillebarden behövt anpassa sin ekonomi till rådande läge med inflation och högre låneräntor. Det innebär att vi tagit höjd för en ränta på 4,5 procent under överskådlig tid i den ekonomiska planen, vilket föreningens tilltänkta bank SBAB har rekommenderat. Det medför att årsavgifterna kommer justeras upp med ca 200 kr per kvadratmeter och år. 
 
 
Försäljningen - 3 kvar!
Det pågår löpande diskussioner med intressenter och vi har goda förhoppningar om att projektet snart är slutsålt. Försäljningsstatus är 29 sålda lägenheter av totalt 32 stycken bostäder. Kvar finns två stycken 3 rok och en takvåning. Har du vänner eller bekanta som letar ny bostad så får du gärna tipsa dem om Brf Hillebarden i Älvsjö.
 

Produktionen
På byggarbetsplatsen gjöt vår entreprenör klart betongplattan till huset i slutet av februari, vilket följer planen som vi skrev om i tidigare nyhetsbrev. Tanken var sedan att inom ett par veckor starta med stommontaget, men tyvärr har entreprenören inte kommit i gång med detta som planerat. Anledningen är att entreprenören inte fått godkänt från kommunen att ställa kranen på Johan Skyttes Väg. Därför har planerna ändrats och entreprenören har pålat och gjutit nya betongfundament på tomten för den nya kranen som nu är på plats. Sammantaget innebär det här att ett stillestånd uppstått på ca tre veckor. För att arbeta in den förlorade tiden kommer byggproduktionen att arbeta under sommarsemestern. Det innebär att inflyttningstiderna inte rubbas.
 
Betongstommen kommer att vara klar under andra halvan av maj enligt den nya tidsplanen. Den preliminära tidsplanen för inflyttning är from november i år. Definitiv tillträdesdag meddelas senast 3 månader innan.
 
Vi skickar med en bild från idag på den färdigmonterade tornkranen.
 

Första besök på byggarbetsplatsen
Vi planerar att bjuda in dig för en visning på byggarbetsplatsen innan sommaren så du kan få möjlighet att gå in och titta i din lägenhet när den är under produktion. Vid det tillfället hoppas vi du får en första känsla för lägenheten och att du kan passa på att ställa frågor till oss och till vår byggentreprenör. Vi återkommer med mer information när det börjar närma sig.
 
  
Parkering
Tack för er snabba återkoppling med svar om intresse eller inte för parkering. Vi har sett att intresset för laddplats är stort och alla garageplatser kommer nu förses med laddmöjligheter.
 
Önskar er en Glad Påsk!

image1.jpeg