Information från byggarbetsplatsen

Arbetstider på arbetsplatsen är måndag – fredag 07-17 och lördagar 8-16. Under vecka 52 och 1 så kan vi eventuellt behöva utöka arbetstiden måndag – fredag till kl. 19.00 för att hämta in tid. Det kommer dock inte ske på röda dagar. Vår entreprenör följer Naturvårdsverkets allmänna råd för buller från byggarbetsplatser så att vi håller oss inom godkända bullernivåer.

Har du frågor är du välkommen att kontakta platskontoret.